Nico Pauly, Administration &Tutor
email: info@mnt-nr.com

 

 NR-BE-2018 : Zenuwreflexologie opleiding Berchem-Antwerpen (Antwerpen)

Zenuwreflexologie (N.R.) is een afgeleide van de voetreflexologie. Specifieke punten op de botstukken van de voet staan ”reflectoir“ in relatie tot specifieke zenuwen of zenuwstructuren. Elk punt heeft een rechtstreekse invloed op één bepaalde zenuw of één bepaalde zenuwstructuur en de daaraan vasthangende weefsels.
 

Tien goede redenen om voor zenuwreflexologie te kiezen.

1. Je kan de zenuwreflexpunten toepassen bij elke andere therapie zoals voetreflexologie, massagetherapie, shiatsu acupunctuur, bowentherapie, kinesiologie enz…

2. Je hebt een onmiddellijk objectief waarneembaar effect. De punten werken direct via het zenuwstelsel wat de snelle werking kan verklaren.

3. Je kan ze gebruiken voor de perifere zenuwen van spieren en gewrichten maar ook voor de bezenuwing van organen, hormonale klieren en hersenfuncties.

4. De zenuwreflexpunten werken zeer gedetailleerd. Je kan dus focussen op wel bepaalde onderdelen van een pathologie.

5. Door hun effectieve werking op het zenuwstelsel geven ze als het ware een “boost” op je behandelwijze.

6. Door de kennis die je meekrijgt van het zenuwstelsel leer je op een gerichte manier verbanden leggen tussen de structuren die een rol spelen in de pijn van je patiënten.

7. Zenuwreflexologie berust op een doordacht systeem van het ontleden van de pijn waardoor je de punten selectief kan inschakelen in je behandeling.

8. Je hoeft geen voorkennis van voetreflexologie te hebben om ze te integreren in je praktijk.

9. Maar als je voetreflexologie kent dan is zenuwreflexologie de meest aangewezen methode om directer en efficiënter te werken.

10. De opleiding is er op gericht om je kennis van het zenuwstelsel en pijn stap voor stap op te bouwen en om te zetten in de praktijk met een goede 50/50 verdeling tussen theorie en praktijk. 


 


Ons uitgangsprincipe: Pijn is het unieke domein van het zenuwstelsel.

Het is het zenuwstelsel dat de unieke verantwoordelijke is voor het opwekken van pijn. Dat gaat gepaard met een aantal aanpassingen in het lichaam dien ook gestuurd en beheerst worden door het zenuwstelsel.

Deze verwerking van pijn speelt zich altijd af op de verschillende onderdelen van het zenuwstelsel.

1. Het somatisch of bewegingsstelsel waarbij perifere zenuwen veranderingen teweeg brengen in spierspanningen, stand- en gangveranderingen.

2. Het autonoom zenuwstelsel waarbij het sympathisch en parasympathisch zenuwstelsel de noodzakelijke hormoon- en orgaanfuncties voor genezing aanstuurt.

3. Het centrale zenuwstelsel waarbij circuits in het brein een sturende rol spelen op het somatisch en autonoom zenuwstelsel.

4.Emoties en leerprocessen beïnvloeden sterk pijnprocessen. Hier spelen vooral de linken tussen organen en breinfuncties een belangrijke rol.


Die elementen worden in de zenuwreflexologie omgezet in de vier pijlers van de pijn. De veranderingen in die vier pijlers kan je ontdekken via een gerichte anamnese en via de kennis van hun functies.

In de opleiding krijg je gerichte training in het werken met de vier pijlers van de pijn.Timing / indeling van de cursus


Level 1: 3 lesdagen van 6 lesuren = 18 uren


Thema: De zenuw-, spier-, en orgaanketting bij lenden- en bekkenpijn.


Level 2: 3 lesdagen van 6 lesuren = 18 uren


Thema: De zenuw-, spier-, en orgaanketting bij nek-, thorax-, schouder- en armpijn


Level 3: 3 lesdagen van 6 lesuren = 18 uren


Thema: Centrale pijn en het totale behandelconcept

 


 

 


Praktische informatie
 

Toelatingsvoorwaarden:

- (para)medici

- Sportmasseurs, voetreflexologen, shiatsutherapeuten,  therapeuten (ervan uitgaande dat zij minimaal de Medische Basiskennis hebben gedaan)... of zeker de opleiding voetreflexologie gevolgd hebben bij ICZO

- Wie géén kennis heeft van het menselijk lichaam (westers medische basiskennis), dient het Health care voorbereidingsprogramma via afstandsonderwijs te volgen. De opleiding kan gevolgd worden via de Hogeschool en levert een creditbewijs op.

 

Voertaal : Nederlands

Locatie : Campus Antwerpen


Dagindeling

- donderdag : 13.00 - 19.30 uur

- vrijdag : 9.00 - 17.00 uur

- zaterdag : 09.00 - 17.00 uur

Aantal cursisten: Minimum 15

Benodigdheden: losse kledij

Cursusgeld :   1400 € voor gans de cursus (steeds 3 praktijkdocenten aanwezig)

 

Accreditatie: VNRT - FAGT - NVST  - SNRO - KTNO

-

- De organisatie behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen in het programma en planning aan te brengen


Docenten: Griet Rondel-Judith Sercu-Nico Pauly

Extra information concerning this seminar:

Date of commencement:31-01-2019
 
Location:Antwerp Expo
Jan Van Rijswijcklaan 191
2020 Antwerpen
 
Tutor(s):Griet Rondel-Nico Pauly-Judith Sercu

Link to subscribe for this seminar: https://www.iczo.be/nl/opleidingen/zenuwreflexologie